Jag är med i en hemlig klubb

Två personer som båda gjort lumpen kan börja snacka lumparminnen och erfarenheter med intensivt intresse, även om de tjänstgjorde på helt olika platser vid olika tidpunkter. Den gemensamma erfarenheten är så stark att den helt uppenbart kan förena personer som aldrig tidigare träffats. Har du gjort lumpen vet du exakt vad jag talar om. Har du inte gjort lumpen vet du ändå. Fenomenet undgår ingen.

Exakt samma sak gäller föräldraskapet. Du har säkert, liksom jag, både förundrats och förskräckts över småbarnsföräldrars förmåga att prata blöjbyten och jämföra bilbarnstolar. Men det jag inte hade räknat med var att jag redan nu, innan jag blivit farsa, har plockats in i gemenskapen. Jag är tydligen på god väg att tillhöra en ny typ av sammanslutning. Pappornas klubb.

Det blev tydligt förra helgen. Jag var i Chicago på konferens. Som vanligt i affärsmässiga sammanhang avlöste det ena interaktiva momentet det andra. Mingel och diskussioner, möten och middagar. Vetskapen om mitt kommande farsaskap spred sig snabbt. Det kommenterades, jag gratulerades och jag fick goda råd. Men jag kände också den nya tillhörigheten. Klubben. Pappornas klubb. Det var som en osynlig gräddfil rakt in en ny typ av kontakt med andra farsor. Som om vi plötsligt delade en historia, fastän jag ännu inte har en suck om vare sig blöjbyten eller bilbarnstolar. Det kändes märkligt, men bra. Jag kan dock inte frångå att ställa mig frågan; förlorar jag i samma veva min plats i någon annan klubb?