Andrum! Kris! Vad är problemet och vad är lösningen?

Det här inlägget har egentligen inget att göra med att jag är förälder eller företagare. Jag måste använda den här bloggen till något som just nu känns mycket viktigare.

Jag vaknade i morse och läste i sängen en ledare av Peter Wolodarski. I den beskriver han sakligt och med färsk statistik från SCB hur det står till i Sveriges ekonomi. Han beskriver hur ekonomin växer snabbare än vad vi trott och att sysselsättningen ökat både i faktiska och relativa tal. Även om man väger in vår stora befolkningsökning så växer BNP per capita starkt och historiskt sett så har ökningen av BNP/capita varit ”52 procent mellan 1993 och 2014, rensat för inflation. Under samma period ökade befolkningen med 1 miljon, från 8,7 till 9,7 miljoner.” Peter avslutar med att konstatera.

Inget av detta utesluter att den nuvarande flyktingkrisen ställer det svenska samhället inför en svår prövning. Inget av detta utesluter våra växande problem med segregation, klyftor och obalanser på bostadsmarknaden. Inget av detta utesluter de fallande resultaten i den svenska skolan, som förmodligen är det största hotet mot ekonomins framtid.

Men det finns också en annan, betydligt mer positiv sida av myntet. Och den handlar om styrkan i svensk ekonomi.

Vi växer för närvarande snabbt och är som land rikare än någonsin. Vår välståndsutveckling de senaste decennierna överträffar alla förväntningar. Statsskulden är låg i ett internationellt perspektiv.

Det finns, med varje rimligt mått mätt, resurser för att hantera också stora samhällsutmaningar.

(Edit 11:30: Det finns kritik mot Wolodarski, så klart. En av de mest sakliga är den som Tino Sanandaji beskriver i ett inlägg på Facebook. Det är kanske inte den sensation som Peter beskriver, men faktum kvarstår att 1) Det går bra för Sverige. Vi har det gott ställt. Bättre än de flesta i världen. 2) Det har gått bra för Sverige trots en stor befolkningsökning de senaste 20 åren.)

Vad är då problemet?

Vad är det egentligen som hindrar att vi sätter in stora resurser för att hjälpa flyktingarna? Jo, det ska jag berätta. Vi vill inte. Vi vill inte dela med oss. Vi vill inte öppna våra hjärtan.

Dessutom tror vi inte att de som kommer hit förtjänar vår hjälp. Säg som det är nån gång. Sluta gömma er bakom falska argument. Vi tror att det är religösa extremister, terrorister, höginkomsttagare som redan har det bra eller människor som helt enkelt vill komma hit och lata sig. Vi tror att det är dom som kommer hit. Dessutom är dom (konstigt nog) lågutbildade och kan inte tillföra något till vårt samhälle. Prata om det. Berätta om det kära politiker och alla ni som faktiskt tycker att det är bra att vi nästan stängt gränsen. Det är det här som är problemet. Vi har åsikter och attityder i vårt samhälle som vi inte pratar om. Dessa ljusskygga sanningar som nämns i våra sociala medier och i en kommentar i fika rummet. Det är faktiskt det som är problemet. Inte vår ekonomi och vårt välstånd. Inte brist på resurser. Om svenska folket vill så kan vi mobilisera fantastiska resurser.

Vad borde vi då göra?

Det är ganska lätt att argumentera för eller mot saker, men att komma med konkreta lösningar är svårare. Jag har några förslag. Jag diskuterar dem gärna och lyssnar gärna på fler.

Sänk inte biståndet – bibehåll eller höj biståndet

Många pratar om att våra resurser gör med nytta när man hjälper på plats. Framförallt så kan man hjälpa fler säger man. Det stämmer säkert på många sätt. Det får dock inte sättas i ett motsatsförhållande till att hjälpa människor som lyckats ta sig till Sverige. I vårt bistånd så måste det finnas utrymme för katastrofhjälp, hjälp i kriser & krig men också resurser för förebyggande arbete. Principen att vi satsar 1% av BNP på bistånd bör stå kvar.

Gör om Rotavdraget til Bostadsbyggaravdrag

Gör om rotavdraget till bidrag för att bygga om oanvända lokaler till fullgoda bostäder. Men, se till att sätta begränsningar på vad man betalar för. Vi har idag en otrolig obalans bland de som driver boenden för flyktingar. Det finns bevisligen de som tjänar stora pengar på detta. Se då till att finansiera de investeringar som måste göras så att företagare inte behöver ta så stora risker. Då kan man också ställa krav på vinster m.m. Att det dessutom byggs bostäder vet vi behövs så detta blir en investering.

Anställ ungdomar i verksamheter som tar emot nyanlända

Anställ och utbilda mängder av ungdomar i mottagningsverksamheten. Vi har idag hög arbetslöshet bland ungdomar. Vi har också stora klyftor mellan kulturer. Satsa på att arbete och utbildning som kopplar samman människor. Vi kommer bygga upp en resurs med förutsättningar att förstå vår globala värld. Detta är en investering i framtiden som kommer betala sig många gånger om.

 

Finansiera detta? Skatt eller lån?

Vi betalar mycket i skatt, men jag kan betala mer. Det kan de flesta i vårt land. Höj skatten för medel och höginkomsttagare för att betala för denna investering. Vi kan också öka vår inlåning. Det här är en investering i framtiden som behöver göras och som kommer göra oss mer framgångsrika. Det är precis rätt anledning att låna.

Så – nu har jag fått ur mig detta… Vad tycker du?